zum Blog

TT I NORGE

Therapeutic Touch
Berøring og kontakt

„Du har så gode hender“ er ofte reaksjonen på mennesker som har „mer“ å gi. Men at dette er noe man faktisk kan lære, og ikke bare har fått i ”gave”, vet de aller fleste ikke.

I Berlin, Wien og mange andre steder finnes det allerede sykehus der pasientene kan be om å få en behandling av disse „gode hendene“ – parallelt til vanlig skolemedisinsk behandling. Her er slike tilbud ikke lenger noe ”merkelig” eller fremmed. Hva er grunnen til dette? Man har funnet ut at slike energibehandlinger støtter de „vanlige“ behandlingene, lindrer smerte, reduserer angst og aktiverer selvhelbredelseskreftene.

Men hva går så metoden ut på?

I USA var en sykepleier for nesten 30 år siden misfornøyd med hva hun kunne gjøre for pasientene, hun ville gjerne gi mer enn det hun hadde lært i utdannelsen sin. Hun var fasinert av gamle healing-tradisjoner og deres delvis store suksess i lindring av sykdommer, men fant ingen måte å lære slike metoder uten å måtte utdanne seg i mange år. Dolores Krieger – som senere ble professor for sykepleie på universitetet i New York – bestemte seg for å utvikle en ny og enklere metode sammen med healeren Dora Kunz. I løpet av kort tid klarte de å formidle „gode hender“ til sine sykepleierkolleger, og en ny metode var etablert – Therapeutic Touch – Terapeutisk berøring. Den ble raskt så populær innen amerikansk helsevesen at den idag undervises på mange sykepleierskoler i USA og Canada. I løpet av disse 30 årene har metoden spredd seg over hele verden. Den undervises og praktiseres i mer enn 20 land – og over 200000 personer er allerede utdannet. Disse bruker denne metoden ikke bare innen helsevesenet, men også i andre yrker, privat praksis eller kun hjemme for familie og venner.

Metoden går ut på at vi har et energisystem i kroppen som kan påvirkes med energi som overføres med hendene. Bl.a. akupunktur benytter seg også av dette energiesystemet. Behandleren kan med sine hender sanse hvor i kroppen det finnes en energiforstyrrelse – der det mangler energi, finnes det allerede en sykdom eller kan det enklere oppstå helseproblemer. Med energi fra sine egne hender kan behandleren så sørge for ”bedre” flyt av de selvhelbredende kreftene vi alle har. En behandling oppleves som regel som svært avslappende og styrkende. Og det beste er: ALLE er i stand til å lære slike metoder, om man vil benytte seg av det innen et helseyrke eller kun til privat bruk.

Vil du vite mer? Jeg sender deg gjerne informasjon om Therapeutic Touch og utdannelse i Norge.

Se også min artikkel i tidsskriftet Visjon 1-2011:  Terapeutisk berøring

Vera Bartholomay –  info@therapeutic-touch-bartholomay.com